Je gastvrouw!

Je gastvrouw!
Moeder van vijf kinderen
Gifbanner468x60

Cursus Samen Bevallen Les 3

De bevalling begint meestal rond 40 weken zwangerschap. Vanaf 37 weken ben je 'à terme'.
Je hebt dan vijf weken om te bevallen, tot 42 weken zwangerschap.

Hoe weet je dat de bevalling is begonnen?

Er zijn twee soorten signalen dat de bevalling is begonnen: objectieve, en subjectieve signalen.
Objectieve signalen zijn: weeën krijgen, breken vliezen (10%) en verlies slijmprop
Subjectieve tekenen zijn: nesteldrang, in zichzelf gekeerd raken, menstruatie-achtig gevoel.

De weeën

Een wee is een samentrekking van de baarmoeder, met als gevólg dat de baarmoedermond open gaat. Dat laatste is belangrijk om er bij te zeggen, want de baarmoeder trekt de hele zwangerschap door samen!

Er zijn 5 soorten samentrekkingen:

harde buiken, oefenweeën, ontsluitingsweeën, persweeën en naweeën.

Harde buiken
pijnloos, buik zo hard als voetbal. Groeispurt baby, schrik, toeval, te druk maken.

Oefenweeën
pijnlijk, vanaf 6 weken voor bevalling. Geen opbouw in: worden niet heviger, komen niet steeds sneller. Truc: in bad gaan liggen, oefenweeën houden dan vaak op.

Ontsluitingsweeën
pijnlijk, zit opbouw in: komen steeds sneller achter elkaar en heviger.

Breken van de vliezen

10% bevallingen begint hier mee.
Dit erk je doordat je vruchtwater verliest, in druppeltjes, scheutjes of met een grote plons.

Aandachtspunten zijn:

  • voor 37 weken vlk bellen
  • na 37 weken: kleur vw bekijken.
  • weeën kunnen heviger worden
  • expres vliezen breken om weeën te helpen.
  • niet in bad gaan tenzij de verloskundige je toestemming heeft gegegeven. Dit is i.v.m. infectiegevaar

De slijmprop verliezen

Dit het minst betrouwbare signaal: de bevalling kan nog wel twee weken op zich laten wachten.
Maar het betekent wel dat de baarmoeder zich voorbereid op de bevalling.

De slijmprop kan er uit zien als een nat propje watten, of sliertjes. Soms zit er een beetje bloed bij, dan wordt het 'tekenen' genoemd.

Ondanks vijf bevallingen heb ik 'mijn' slijmprop nooit mogen aanschouwen.

WAT GEBEURT ER IN HET LICHAAM VAN EEN VROUW?

Drie fases in de bevalling:

  1. ontsluitingsfase: baarmoeder gaat open tot 10 cm
  2. uitdrijvingsfase: kind wordt naar buiten geperst. Duurt max. 2 uur
  3. nageboortetijdperk: geboorte placenta

Ontsluitingsfase

Dase waarin de baarmoedermond opengaat.
Deze fase neemt het grootste deel van de bevalling in beslag. Kan paar uur duren, maar ook veel langer.
vuistregel: 1 cm per uur, 10 uur maar zegt weinig. Doe daar vooral niet te veel mee!

Hoe werkt de ontsluitingsfase?

Rijpen
voordat de baarmoedermond opengaat wordt de bm-mond eerst zacht en week.
Dat heet rijpen.
Heel belangrijke fase. Als je om een of andere reden de bevalling moet worden opgewekt wordt ook altijd eerst gekeken of de bm-mond al rijp is. Is dat niet het geval dan krijg je daar eerst iets voor om het rijp te maken.

Verstrijken
de baarmoederhals is normaal 4 cm lang
wordt korter en korter, totdat hij helemaal weg is, en onderdeel is van baarmoe derlichaam. Zeg maar een ballong zonder tuitje.

Ontsluiten
en dan komt het opengaan van de baarmoedermond.

Dit is heel technisch wat er gebeurt. De fase waarin dit allemaal gebeurt, de ontsluitingsfase wordt verdeeld in fases hoe je die belééft als vrouw en partner.

Fases van beleving

Beginfase (0 t/m 4 cm)

In de beginfase heb je lichte weeën. Je kunt gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. Vrouwen zeggen in deze fase vaak dat het 'rommelt'. Je hebt misschien tijdens een wee een diepe buikademhaling nodig, maar meer niet. In deze fase kun je de laatste spulletjes klaarleggen. Bed op klossen als je dat nog niet had gedaan. Deze fase kan een paar uur duren, maar ook wel 24 tot 48 uur.

Middenfase (4 t/m 8 cm)

Geen twijfel meer dat de bevalling echt is begonnen. Als je een wee hebt moet je je concentreren op de wee. Tussen de weeën door uitrusten. Denk aan regelmatig plassen. Zie de pijn positief.

Overgangsfase/Wanhoopsfase (8 t/m 10 cm)

De naam zegt het al, dit is het laatste stukje van de ontsluitingsfase. Het is ook het moeilijkste stuk. De weeën komen snel achter elkaar, soms zit er maar 1 minuut  tussen, en ze zijn heel hevig.

Je kunt deze fase bij jezelf herkennen als je denkt: 'Ik houd dit niet meer vol!' Dan ben je er waarschijnlijk bijna. Ook partners kunnen deze fase goed herkennen: als ze begint te mopperen, boos op je wordt, zegt dat ze niet meer wil, dan is ze waarschijnlijk in de overgangsfase. Denk maar aan de vrouwen in comedy's die moeten bevallen. Daar zie je vaak de overgangsfase!

Geen opmerkingen: